simpleSAMLphp login


Pályázati kiírás az Átütő Művészeti, Sport- és Tudományos Tehetségek Tehetségköveti Ösztöndíjára a 2020/2021-es tanévre

Pályázati felhívás átütő művészeti, sport- és tudományos tehetségek részére

 

A Pécsi Tudományegyetem Doktori és Tehetséggondozó Irodája – mint az Egyetem Központi Regionális és Európai Tehetségpontja – pályázatot hirdet az egyetem karain tanuló átütő művészeti, sport- és tudományos tehetségek presztízs értékű elismerésére.

 

A pályázat célja

A kiemelkedő művészeti, sport- és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása.

 

Pályázói kör

Az ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

 • magyar nyelvű, aktív, teljes idejű, alap-, mester-, osztatlan képzésben vesznek részt, nappali munkarendben;
 • kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét;
 • a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
 • tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

Vállalják, hogy:

 • nyilatkozataikkal erősítik Egyetemünk imázsát;
 • tehetségkövetként képviselik és népszerűsítik a Pécsi Tudományegyetemet, vallják, hogy a tehetségsegítés közös ügy, hangsúlyozzák a tehetségek szerepvállalásának fontosságát;
 • népszerűsítik a PTE középiskolásoknak szóló SZINAPSZIS hallgatómentor programját, és kiemelkedő példájukon keresztül, karakteres, meghatározó személyiségükkel segítik a középiskolás tehetségek Pécsi Tudományegyetemre vonzását, valamint korai bekapcsolását az egyetemi tehetséggondozásba;
 • TEHETSÉGNAPON, MENTORNAPON, beiskolázással összefüggő, és más, tehetséggel kapcsolatos rendezvényeken felkérésre szerepet vállalnak évente legalább 2 alkalommal.

 

 

Az ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem átütő tehetségei számára létrehozott presztízs értékű elismerés a 2020/21-es tanévre szól. Az ösztöndíjat havi 40.000 Ft juttatással 10 hallgató számára biztosítjuk.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázati űrlapot és a tehetségköveti szándéknyilatkozatot számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

Pályázati csomag és kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Pályázati űrlap,
 • Tehetségköveti szándéknyilatkozat,
 • Hallgatói jogviszony igazolás,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Elért eredmények, tevékenységek igazolása,
 • Igazolásrend.

A pályamunkákat a Pécsi Tudományegyetem Doktori és Tehetséggondozó Irodájához kell eljuttatni, kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre: 

Pécsi Tudományegyetem Doktori és Tehetséggondozó Iroda

7622 Pécs, Vasvári u. 4.

A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

 • „Pályázat Átütő Tehetség elismerésre"
 • A pályázó neve, címe
 • A pályázó karának neve

 

 

A pályázatok beérkezési határideje: 

2020. október 7.

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

 

A pályázat értékelése

A pályázók a Tehetségtanács által kijelölt szakmai bizottság előtt személyes meghallgatáson vesznek részt, melyen a szakmai bizottság a tehetségköveti szerepre való alkalmasságot vizsgálja. A meghallgatás várhatóan 2020. október 12. és október 15. között kerül megtartásra.

A benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás alapján a nyertesek személyéről a Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa dönt.

 

Pécs, 2020. szeptember 17.

 

 

Kérdés esetén az alábbi telefonszámokon tudunk segítséget nyújtani:

501-500/12248

501-500/12767

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500