simpleSAMLphp login


Köszöntő

„Szorgalom és tehetség. Nincs kiválóság e kettő nélkül, igazi jelesség pedig csak ott van, ahol találkoznak.”

Úgy vélem, Baltasar Gracián y Morales 17. századi spanyol jezsuita szerzetes az Életbölcsesség kézikönyve című munkájában megfogalmazott gondolata mindmáig érvényes a tehetség fogalmának meghatározása kapcsán. A Pécsi Tudományegyetem azon kiemelkedő képességű hallgatóinak, akik egy-egy tudományterületen tanulmányaik során elmélyült kutatásokat folytatnak, az örökölt kivételes képességek mellett rendelkezniük kell felfedező kíváncsisággal, kreativitással, szorgalommal, kitartással, elhivatottsággal és nem utolsó sorban alázattal. Tehetségük kibontakoztatásához pedig ezek arányos elegyítése nélkülözhetetlen. A felsorolt tulajdonságok kibontakoztatásának elengedhetetlen előfeltétele a felkészült, megfelelő motivációval rendelkező témavezető oktatók, doktoranduszhallgatók támogató tevékenysége, valamint a hallgatók tanulmányaikon túlmutató kutatómunkájához a megfelelő intézményi háttér biztosítása, folyamatos fejlesztése. Egyetemünkön hagyományosan nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra, amely terület további fejlesztése a jövőben is a legfontosabb céljaink között szerepel. A tehetségek felkarolása, ösztönzése nem csak a PTE számára fontos, hiszen a korszerű, folyamatosan megújuló ismeretanyaggal és innovatív szemlélettel felvértezett hallgatóink a város, a régió, sőt az ország számára is versenyképes szaktudást biztosítanak.

A hazai felsőoktatásban, így magától értetődő módon a Pécsi Tudományegyetemen is a tehetséggondozás egyik legfontosabb, legjelentősebb formája a több mint hét évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri tevékenység, amely egyértelműen Hungaricumnak tekinthető. Ez voltaképpen az ön-, az elit- és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, mesterek körül kialakuló hallgatói csoportok kezdik meg önálló tudományos szárnypróbálgatásaikat. A TDK tevékenység a hallgatók és tutoraik közös munkáján nyugszik, amely a szakmai és emberi kvalitások egyensúlyára alapozva teremti meg a hallgatók magas színvonalú tudományos kutatásának alapjait. A tehetségek támogatásában szintén kiemelt szerepet játszanak az egyetemünkön működő szakkollégiumok, amelyek egyúttal a közösségformálás, a PTE-s identitás erősítésének is fontos színterei.

Mindazonáltal a középiskolai tehetségek felkarolását is küldetésünknek tartjuk, éppen ezért egyetemünk számos tanulmányi verseny szervezésében, lebonyolításában vesz részt.

„A tehetségnek a megbecsülés az, ami a virágnak a szellő: életadó fuvallat.” – írta egykor Baltasar Gracián. Megbecsülést kívánunk mi is biztosítani hallgatóinknak és az őket támogató kollégáinknak egyaránt annak érdekében, hogy tehetségükben ki tudjanak teljesedni ezáltal is öregbítve Alma Materük, a Pécsi Tudományegyetem hírnevét.

Prof. Dr. Fedeles Tamás

oktatási rektorhelyettes

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500