simpleSAMLphp login


Köszöntő

Kedves Érdeklődő!

A XXI. századi Magyarország felzárkózásának záloga ma sem más, mint Széchenyi korában: „...a kiművelt emberfők sokasága."
Oktatási rendszerünk a jövőben mind nagyobb gondot fordít majd a tehetséges fiatalok időbeni kiválasztására, munkájuk hasznosítására.
A PTE célja, hogy olyan tehetséggondozó műhelyek jöjjenek létre, amelyekben értő szakmai vezetés mellett, egyénenkénti odafigyeléssel a legjobb képességű diákok maximálisan a legtöbbet kaphatják és adhatják vissza társaiknak.

Honlapunk abban próbál segíteni, hogy a meglévő energiák, szellemi kapacitások optimálisan összegződhessenek.
Áttekinthetővé kívánjuk tenni az egyének és közösségek számára, hogy az egyes karokon a jövendő tudósai milyen szervezeti keretek között mely témákkal foglalkoznak.
Bemutatjuk a kari szakkollégiumok, tudományos diákkörök, doktori iskolák kínálatát, azok tudományos eredményeit és lehetőségeit.
Célunk, hogy erősödjön az egyetem belső tudományos kommunikációja, meglelhessék egymást azok a fiatal kutatók, akik néha párhuzamosan, néha összekapcsolhatóan dolgoznak különféle témákon.

Az egyetem, az egyetemesség, az universitas, az univerzalitás jegyében oldani kívánjuk a látszólagos szakmai határokat.
Bízunk benne, hogy a honlapot tanulmányozók mind a tartalmi kérdéseket illetően, mind a szervezeti lehetőségek tekintetében közhasznú információkhoz jutnak majd.

Jó böngészést, sok sikert, eredményes szakmai kapcsolatokat kívánunk!

Szilágyi László
Doktori Iskolák titkára

Pécsi Tudományegyetem | Rektori Kabinet | Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály | Doktori és Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500