simpleSAMLphp login


SZINAPSZIS+ MENTORPROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2024/2025-ÖS TANÉVRE

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) Tehetségtanácsa a 2024/2025-es tanévre pályázatot ír ki a Szinapszis+ Mentorprogramban (továbbiakban: Program) történő részvételre. A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Program adminisztratív ügyintézéséért a Hallgatói Szolgáltatási Központ (továbbiakban: HSZK) felel.

 

A pályázók köre:

A Programba mentoráltnak jelentkezhet minden olyan középiskolai tanuló, aki vállalja, hogy középiskolai tanulmányai mellett bekapcsolódik a Program munkájába, a hallgatómentorával összeállított szakmai munkaterv eseményein, valamint a PTE HSZK rendezvényein részt vesz, továbbá hallgatómentorával közös dokumentumban 7 hónapos tevékenységéről beszámol. A Programban 50 mentorált vehet részt.

 

A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagságát fenntartja. A Program munkanyelve magyar, emiatt nem magyar képzésben résztvevő hallgató jelentkezése esetén a magyar nyelvtudás igazolása szükséges és a pályázati dokumentációt magyar nyelven szükséges elkészíteni. A Programban 50 hallgatómentor vehet részt.

 

A pályázat benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok:

A pályázatokat a PTE kizárólag elektronikus úton fogadja az alábbi linkeken keresztül.

 

Pályázati űrlap középiskolás mentoráltak számára: https://forms.office.com/e/ys3Jm78GhP

 

  • A mentorált diákok jelentkezéséhez kizárólag az űrlap kitöltése szükséges.
  • Az űrlap kitöltése mellett a 18 éven aluli jelentkezők esetében a „SZINAPSZIS+ Jelentkezési lap 18 év alatti.docx” kitöltése, aláírása és megküldése a tehetseg.hszk@pte.hu címre.

 

Pályázati űrlap egyetemi hallgatómentorok számára: https://forms.office.com/e/7D4mBbLKxa

 

  • Az elektronikus pályázati űrlap kitöltése az alapadatokkal, a pályázat beadását megelőző időszakban megvalósított tevékenységek felsorolásával.
  • A mentorhallgatói pályázatok pontozása jelen pályázati kiírás mellékleteként elérhető pontozási szempontrendszer alapján történik.
  • A pályázati eljárás során a kiírást megelőző két szemeszterben elért szakmai tevékenységek vehetők figyelembe. 
  • Tanulmányi eredmények (az utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményeivel (korrigált kreditindex) lehet pályázni.)
  • A pontozásban elszámolni kívánt eredményeket alátámasztó dokumentumok, igazolások szkennelt verziója, amelyeket a pályázati űrlap kitöltése során szükséges csatolni. A dokumentumokat a pontozási szempontrendszer kategóriája alapján elszámolandó tevékenység szerint kérjük megnevezni (pl. nyelvvizsga bizonyítvány esetében: II_angol_C1.pdf)
  • Nyertes pályázatok esetén, 2024. szeptember 20-ig szükséges a félév aktiválása. Az aktív hallgatói jogviszonyt a HSZK központilag ellenőrzi.

 

A Program részeként a jelentkező mentoráltak mellé az érdeklődési körüknek megfelelően kerülnek a mentorok beosztásra. Erre való tekintettel kérjük a jelentkezési űrlap minél pontosabb kitöltését.

 

A Program lehetőséget biztosít, hogy a mentorált és mentora közösen jelentkezzen. Ilyen esetben is mindkét félnek szükséges regisztrálnia rá vonatkozó a jelentkezési űrlapon és az űrlap erre vonatkozó kérdésénél (12. számú) a mentoráltra vagy mentorra vonatkozó igényét rögzítenie.

A párban történő jelentkezés esetében a mentoráltnak és a mentornak is sikeresen szükséges pályáznia. Amennyiben az egyik fél sikertelenül pályázna, úgy a másik félnek lehetősége van a pályázatban való részvételéről lemondania. Amennyiben részvételi szándékát fenntartja, úgy az érdeklődési körük szerint kerül kijelölésre a mentoráltja vagy a mentora.

 

A párban történő pályázás nem jelent előnyt a bírálat során.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 28., péntek 12 óra 00 perc

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatra történő jelentkezés előtt kérjük a teljes pályázati kiírás áttekintését.

 

A teljes pályázati kiírás elérhető a letölthető dokumentumok között.

 

Amennyiben a pályázati űrlap kitöltése során kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a HSZK munkatársaihoz a tehetseg.hszk@pte.hu címen.

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500