simpleSAMLphp login


Pályázati kiírás SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj elnyerésére a 2022/2023-as tanévre

 

Pályázati kiírás

Szinapszis Hallgatómentor Program

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa a 2022/2023-as tanévre pályázatot ír ki a Szinapszis Hallgatómentor Programban történő részvételre. A Mentorprogram célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket egyetemünkre vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba.

 

Pályázók köre:

A programba mentoráltnak jelentkezhet minden olyan középiskolai tanuló, aki vállalja, hogy középiskolai tanulmányai mellett bekapcsolódik a Mentorprogram munkájába, a mentorával összeállított szakmai munkaterv eseményein, valamint a PTE HSZK rendezvényein részt vesz, továbbá mentorával közös dokumentumban 6 hónapos tevékenységéről beszámol.

A programba hallgatómentornak jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali tagozatos, magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója és a Szakkollégium tagja marad.

A programba bekerülő hallgatómentor vállalja, hogy középiskolákban népszerűsíti a Mentorprogramot, a programhoz kapcsolódó tehetséges diákokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, segíti a középiskolásokat abban, hogy megismerjék a PTE-n működő tudományos műhelyeket, szakmai és kutatócsoportok, tudományos ismeretterjesztő konferenciák világának felfedezésében. A diákokkal történő közös munkájáról havonta egyszer tájékoztatást ad a Hallgatói Szolgáltatási Központ munkatársainak, konzultációs lapot vezet, fotódokumentációt készít. Felkérésre Tehetségnap vagy Mentornap alkalmával előadást tart, részt vesz a Hallgatói Szolgáltatási Központ rendezvényeinek megvalósításában.

A pályázatot elnyerő hallgató Szinapszis ösztöndíjra jogosult, melynek havi összege 20 000 Ft/hó. Az ösztöndíj kifizetése félévenként, utólag egy összegben történik, melynek feltétele a nyitó- és záróalkalmon történő részvétel és az előzetesen megszabott határidőig benyújtott szöveges beszámoló a félévben végzett tevékenységről. A programban részt vevő hallgató tanúsítványra jogosult, amely igazolja a tehetségsegítő programban való részvétel tényét és annak időtartamát.

 

Pályázathoz szükséges dokumentumok középiskolások és hallgatómentorok esetében:

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat elektronikusan 2022. október 14. (péntek) 10:00 óra és 2022. október 24. (hétfő) 16:00 óra között lehetséges benyújtani a fentebb megadott linkeken keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha 

 • a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásnak;
 • a pályázat késve érkezik be;
 • a pályázathoz nem kerülnek csatolásra a kötelező mellékletek;
 • korábbi Szinapszis ösztöndíjasként nem tett eleget a beszámolási kötelezettségének.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat helyes és teljes körű kitöltése és a megfelelő dokumentumok csatolása a pályázó felelőssége.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 12. § alapján jogorvoslattal élhet, azonban a jogorvoslati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetősége!

A pályázatok adminisztratív ügyintézését a Hallgatói Szolgáltatási Központ munkatársai végzik, a pályázatokról való döntést a Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa hozza. A pályázatok feldolgozásáról 30 napon belül a mentor és a mentorált által megadott e-mail címeken értesítést kap.

 • A mentorprogram kezdete: 2022. november 7. hétfő
 • A program nyitóeseménye: 2022. november 10. péntek
 • A programra vonatkozó munkatervek leadása: 2022. november 30. szerda
 • Féléves beszámoló megküldése: 2023. január 13. péntek
 • Első ösztöndíj-részlet utalás mentorhallgatók esetén: 2023. február eleje
 • A mentorprogram vége és záróesemény: 2023. április 28. péntek
 • Féléves beszámoló megküldése: 2023. május 12. péntek
 • Második ösztöndíj-részlet utalása mentorhallgatók esetén: 2023. június eleje

 

Amennyiben az űrlap kitöltése közben kérdése merül fel, forduljon a Tehetséggondozó Iroda munkatársaihoz vagy írjon a tehetseg.hszk@pte.hu e-mail címre.

 

 

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500