simpleSAMLphp login


Pályázati kiírás az Átütő Művészeti, Sport- és Tudományos Doktorandusz Tehetségek Tehetségköveti Ösztöndíjára a 2020/2021-es tanévre

 

A pályázat célja

A kiemelkedő művészeti, sport- és tudományos tevékenységek elismerése és a doktorandusz tehetségek szerepvállalásának fokozása. 

 

Pályázói kör

Az ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért doktorandusz hallgatók kaphatják, akik:

•   aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok

•   kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét;

•   a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;

•   tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

 

 

Vállalják, hogy:

•   nyilatkozataikkal erősítik Egyetemünk imázsát;

•   tehetségkövetként képviselik és népszerűsítik a Pécsi Tudományegyetemet, vallják, hogy a tehetségsegítés közös ügy, hangsúlyozzák a tehetségek szerepvállalásának fontosságát;

•   népszerűsítik a PTE középiskolásoknak szóló SZINAPSZIS hallgatómentor programját, és kiemelkedő példájukon keresztül, karakteres, meghatározó személyiségükkel segítik a középiskolás tehetségek Pécsi Tudományegyetemre vonzását, valamint korai bekapcsolását az egyetemi tehetséggondozásba;

•   TEHETSÉGNAPON, MENTORNAPON, beiskolázással összefüggő, és más, tehetséggel kapcsolatos rendezvényeken felkérésre szerepet vállalnak évente legalább 2 alkalommal.

 

 

Az ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem átütő tehetségei számára létrehozott ösztöndíj a 2020/21-es tanévre szól. Az ösztöndíjat havi 40.000 Ft juttatással 3 doktori hallgató számára biztosítjuk.

 

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázati űrlapot és a tehetségköveti szándéknyilatkozatot számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

 

Pályázati csomag és kötelezően csatolandó dokumentumok

-   Pályázati űrlap,

-   Tehetségköveti szándéknyilatkozat,

-   Hallgatói jogviszony igazolás,

-   Fényképes szakmai önéletrajz,

-   Az elért eredmények, tevékenységek igazolása,

-   Igazolásrend,

-   Értékelési pontrendszer.

 

A pályamunkákat a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatához kell eljuttatni, kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre:  

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat 

7622 Pécs, Vasvári u. 4.

 

A borítékon fel kell tüntetni a következőket: 

-   „Pályázat Átütő tehetségű Doktorandusz Ösztöndíjra"

-   A pályázó neve, címe

-   Doktori Iskola neve

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. október 7.

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

 

A pályázat értékelése

A pályázók a Tehetségtanács által kijelölt szakmai bizottság előtt személyes meghallgatáson vesznek részt, melyen a szakmai bizottság a tehetségköveti szerepre való alkalmasságot vizsgálja. A meghallgatás várhatóan 2020. október 12. és október 15. között kerül megtartásra.

A benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás alapján a nyertesek személyéről a Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa dönt.

 

Pécs, 2020. szeptember 17.

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500