simpleSAMLphp login


XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

A PTE TTK szakterületein eredményes TDK munkát végző diákköri hallgatók közül a 2015-2016-es tanév tavaszi, valamint a 2016-2017-es tanév őszi szemeszterében megrendezett házi fordulókon 76 hallgató 72 diákköri munkával szerepelt, melyekből 60 fő, 56 nevezett dolgozattal vett részt a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A nevezett és a bemutatott dolgozatok hat különböző szekciót érintettek, melyek közül a legtöbb dolgozat a Biológia (38%), a Testnevelés és Sporttudományi (29%), valamint a Fizika, Földtudományok és Matematika (27%) került bemutatásra. Ebben az évben karunkról 2 pályamunkát mutattak be a Kémiai és Vegyipari Szekcióban, valamint 1-1 dolgozatot az Informatika és a Műszaki Tudományok Szekcióban. Összességében a nevezett 56 dolgozatból 26, azaz a pályamunkák 46%-a ért el helyezést, illetve különdíjat. Hallgatóink 4 első, 8 második, 3 harmadik helyezést értek el, valamint 11 pályamunka különdíjban részesült. Az OTDT Pro Sciencia kitüntetését Deme Judit MSc hallgató, a biológia szekcióban kapott I. helyezése alapján nyerte meg, míg Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens nyerte el az OTDT Mestertanár Aranyérem kitüntetését.

 

Az eredmények részletes, szekciónkénti bontását az alábbi táblázatok foglalják össze.

 

3. Biológia Szekció

 

2017 Debreceni Tudományegyetem (2017. 04. 09-12.)

Nevezett dolgozatok száma: 21

I: helyezés: 1; II: helyezés: 2; III: helyezés: 1; Különdíj: 5

 

Helyezettek és különdíjasok listája:

 

Hallgató

Témavezető

Tagozat / Helyezések, díjak

Deme Judit: A hazai koboldmoha (Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi preferenciájának és állománynagyságának vizsgálata magyarországi minták alapján

Dr. Csiky János

Florisztika, Cönológia / I. helyezés

Nagy Dóra: Szárazság és UV-B stressz hatása Nicotiana benthamiana növények fotoszintetikus és antioxidáns kapacitásaira

Prof. Dr. Hideg Éva

Növényélettan / II. helyezés

Szűcs Boldizsár: Zöldfolyosók szerepe a kisemlősök abundancia viszonyainak megoszlásában agrárterületen

Dr. Horváth Győző, Somogyi Balázs PhD-hallgató

Természetvédelmi biológia / II. helyezés

Kelemen Krisztina: Domináns kisemlősök térbeli szegregációs válasza lékes felújítóvágás hatására kialakuló fragmentációra

Dr. Horváth Győző

Állatökológia, Szünzoológia I. / III. helyezés

Jánosa Gergely: Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen

Dr. Horváth Győző

Természetvédelmi biológia / Különdíj

Lanszki Zsófia: A nyest (Martes foina) és a vörös róka (Vulpes vulpes) táplálék-összetétele és predációjuk kísérletes vizsgálata egy pécsi szőlészetben

Dr. Purger Jenő

Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj

Harmat Máté: Fajgazdagság, dominancia viszonyok: kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése különböző korú erdőállományokban

Dr. Horváth Győző, Tóth Dániel PhD-hallgató

Állatökológia, Szünzoológia I. / Különdíj

Rácz Arnold: A dohány peroxidáz enzimei: szerepük az UV-B-hez történő alkalmazkodásban, mérési eljárások összehasonlítása különböző korú levelekben

Czégény Gyula tudományos segédmunkatárs, Prof. Dr. Hideg Éva

Növényélettan / Különdíj

Nagy Lili Veronika: Az α7-típusú kolinerg receptorokra ható agonista vegyületek és pozitív alloszterikus modulátorok hatásának in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkány hippocampusban

Dr. Hernádi István, Dr. Bali Zsolt Kristóf tudományos segédmunkatárs

Neurofiziológia / Különdíj

 

4. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

 

2017 Debreceni Tudományegyetem (2017. 04. 10 - 13.)

Nevezett dolgozatok száma: 15

I. helyezés: 1; II. helyezés: 2; III. helyezés: 1; Különdíj: 4

 

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató

Témavezető

Tagozat / Helyezések, díjak

Závodi Bence: Terek és helyek Pécs városi turizmusában: a Zsolnay Kulturális Negyed

Dr. Szabó Géza

Városi és kulturális turizmus / I. helyezés

Dobre Bernadett és Péntek Balázs: A dunaszekcsői Vár-hegy csuszamlásának monitoring vizsgálata

Dr. Bugya Titusz, Dr. Kovács István Péter

Geomorfológia / II. helyezés

Lukács Norbert: A Paks-Kalocsa híd várható mobilitási és munkaerőpiaci hatásai

Dr. Tésits Róbert

Terület- és településfejlesztés földrajza / II. helyezés

Kovács Ádám: A Nagymányok környéki pannóniai üledék vizsgálata

Dr. Magyar Imre, Dr. Sebe Krisztina

Földtan, üledékkőzettan / III. helyezés

Karsai Viola: Az idősellátás kihívásai és területi kérdései Baranya megye példáján

Dr. Trócsányi András

Terület- és településfejlesztés földrajza / Különdíj

Péterfi Judit: A magyarországi kastélyok hasznosításának lehetőségei napjainkban a pályázati rendszerek tükrében

Dr. Gyuricza László

Városi és kulturális turizmus / Különdíj

Nagy Gábor: Sekélyvízi pannóniai puhatestűek a Nyugat-Mecsekben

Dr. Magyar Imre, Dr. Sebe Krisztina

Őslénytan / Különdíj

Sümeghy Dávid: Az etnikai diverzitás hatása a svéd szélsőjobboldal választási eredményeire (1991-2014)

Dr. Németh Ádám, Dr. Reményi Péter

Politikai és történeti földrajz / Különdíj

 

 

 

8. Kémiai és Vegyipari Szekció

 

2017 Miskolci Egyetem (2017. 03. 29 - 31.)

Nevezett dolgozatok száma: 2

II: helyezés: 1

 

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató

Témavezető

Tagozat / Helyezések, díjak

Varga Márta Georgina: Dijód-heteroaromások aminokarbonilezési reakciói

Dr. Kollár László, Dr. Takács Attila tudományos munkatárs

Koordinációs kémia /

II. helyezés

 

 

10. Műszaki Tudományi szekció

 

2017 Dunaújvárosi Egyetem (2017. 04. 06 - 08.)

Nevezett dolgozatok száma: 1

Különdíj: 1

 

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató

Témavezető

Tagozat / Helyezések, díjak

Fábián Zoltán: Egyedi drón propeller tervezése és gyártása

Horváth Zoltán egyetemi tanársegéd; Zentai Norbert egyetemi tanársegéd

Alkalmazott számítástechnika 2. /

Különdíj

 

 

 

16. Testnevelés- és Sporttudományi szekció

 

2017 Széchenyi István Egyetem (2017. 03. 23 - 25.)

Nevezett dolgozatok száma: 17

I. helyezés: 2; II. helyezés: 3; III: helyezés: 1; Különdíj: 1

 

Helyezettek és különdíjasok listája:

Hallgató / TDK dolgozat címe

Témavezető

Tagozat / Helyezések, díjak

Fejes Nikoletta: Határozottság, eltökéltség, megküzdés. (A grit és a coping kapcsolatának vizsgálata élsportolói és nem sportolói mintán)

 

Dr. Járai Róbert

Teljesítmény- és képességfejlesztés a sportban / I. helyezés

Pozsgay Miklós László: A maitland manuálterápiás technika izommechanikai és funkcionális hatása a térdarthrosis kezelésében

           

Dr. Nusser Nóra, Dr. habil Váczi Márk

Egészségfejlesztés és mozgásterápia /

I. helyezés

Szalai Judit: Proprioceptív torna hatása alsó tagozatos gyerekeknél

Dr. habil Atlasz Tamás, Kilián Balázs

Egészségtudományi vizsgálatok /

II. helyezés

Garai Kitti: Az immunrendszer öregedése és a fizikai aktivitás kapcsolata

Dr. Kvell Krisztián, Prof. Dr. habil Wilhelm Márta

Humánkineziológiai és sportbiológiai vizsgálatok /

II. helyezés

Szabó Zoltán Tamás:A figyelemkoncentráció képességének vizsgálata különböző sportágat űző sportolók körében

Hajduné Dr. László Zita, Vass Lívia

A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései tagozat / II. helyezés

Balázs Bence: A motiváció vizsgálata utánpótláskorú vízilabdázók körében

Hajdúné Dr. László Zita, Vass Lívia

A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései tagozat / III. helyezés

Mitzinger Kitti:A mindennapos testnevelés megvalósulása a pécsi iskolákban

Dr. Morvay-Sey Kata, Dr. habil Rétsági Erzsébet, Dr. Tékus Éva

A testnevelés és sport társadalomtudományi kérdései tagozat / Különdíj

 

Pro Scientia Aranyérem

Deme Judit MSc Biológus hallgató – Biológia Szekció, Témavezető: Dr. Csiky János egyetemi docens

Mestertanár Aranyérem

Dr. Atlasz Tamás egyetemi docens, Testnevelési és Sporttudományi Szekció

 

 

A PTE hallgatók diákköri konferencia részvétele „A PTE TTK hallgatók XXXIII. OTDK-án történő részvételének támogatása” című NTP-OTDKR-16-0023 azonosító számú Nemzeti Tehetség Program keretében beadott és elnyert pályázat támogatásával valósult meg.

 

 

 

 

Pécs, 2017. június 26.

 

 

 

 

 

                                                                             

Pécsi Tudományegyetem | Rektori Kabinet | Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály | Doktori és Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500