simpleSAMLphp login


Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 40 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret). 

A pályázatok fogadása: 2017. május 05.- 2017. június 06. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció elérhető az alábbi linken:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-uj-nemzeti-kivalosag-program-2017-2018-tanevi-palyazati-kiirasai

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredetei példányban és a kiírásnak megfelelő példányszámú nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben az OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre szükséges megküldeni, a borítékon azon Kar megjelölésével, melyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtotta.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Barna Adrianna ÚNKP koordinátor (barna.adrianna@pte.hu) és Sipos László ÚNKP projektmenedzser (sipos.laszlo@pte.hu) kereshető, kizárólag e-mailben.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévre a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata I.6.2.5, II.1.6-1.7. és IV. 5. alpontja módosításra, kiegészítésre kerültek 2017. május 19-én. A jelzett linken a módosítás is elérhető.

 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500