simpleSAMLphp login


Tájékoztató a 2016/17-es tanévre szóló Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjról

  • A pályázatot a hallgató nyújtja be egy általa választott oktató nyilatkozatával együtt. A továbbiakban az adott oktató lesz a diák személyes tutora.
  • A pályázatnak be kell mutatnia a hallgató által a pályázat beadását megelőző időszakban elért szakmai eredményeket.
  • A pályázatnak tartalmaznia kell egy Munkatervet, amely az adott hallgató konkrét vállalásait, céljait tartalmazza, továbbá jelzi a teljesítéshez szükséges erőforrásokat, eszközöket.
  • Pályázni az egyetemi tanulmányok megkezdését követő két lezárt, teljesített félév után lehet teljes idejű alapszakos, mesterszakos és osztatlan képzésben részt vevő hallgatóknak, akik az ösztöndíj időtartamára a Pécsi Tudományegyetem hallgatói maradnak. Mesterszakos hallgatók esetében az alapszakos tanulmányi eredmény is figyelembe vehető. Amennyiben a pályázó doktori képzésben vesz részt, a pályázat benyújtására abban az esetben sem jogosult, ha a doktori képzés mellett a fent felsorolt képzések valamelyikében is tanulmányokat folytat.
  • A pályázaton nem indulhatnak azok a hallgatók, akik elnyerték az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíját. Az ÚNKP nyerteseit a kiíró várhatóan 2016 augusztusában fogja értesíteni az eredményről.
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500