simpleSAMLphp login


PTE Tehetségévkönyv

 

Tehetségre hangolva. Pécsi Tudományegyetem Tehetség Évkönyv 1. Szerk. Fedeles Tamás – B. Kovács Péter – Závodi Bence. Pécs, 2023. 250 oldal, ISBN (e-book): 978-963-626-150-4; (print): 978-963-626-149-8.

 

A Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozási stratégiájának egyik fontos eleme jelen kötet, amelyet hagyományteremtő céllal indítunk útjára. A Tehetségévkönyvben ugyanis évről évre szeretnénk mindenki számára láthatóvá tenni a Pécsi Tudományegyetemen folyó tehetséggondozó munka legfontosabb eredményeit, továbbá ízelítőt kívánunk adni legtehetségesebb hallgatóink eredményeiből. Elképzeléseinket szándékaink szerint tükrözi a kötet szerkezetének kialakítása. Fontosnak tartottuk, hogy röviden bemutassuk egyetemünk tehetséggondozási szegmensének legfontosabb irányait, amely nem egy adott időpillanatban rögzített statikus elképzelés, hanem egy folyamatosan fejlesztendő keretrendszer. E részt a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programban részt vett hallgatóink kutatási eredményeiből összeállított válogatás követi, amelyben kilenc tanulmány kapott helyet. Évkönyvünk harmadik nagyobb tartalmi egységét pedig a legfontosabb adatok, statisztikák alkotják, amelyben – egyebek mellett – a kari TDK-műhelyeinkre, szakkollégiumainkra vonatkozó legfontosabb adatokat, valamint hallgatóink 2017 és 2023. között megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeit. Jóllehet elkötelezett hívei vagyunk a Gutenberg-galaxisnak, ugyanakkor a 21. század elvárásainak is szeretnénk megfelelni, éppen ezért a PTE Tehetségévkönyvet mind hagyományos, mind pedig elektronikus kötet formájában az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk.

A kötet megjelenésére a Nemzeti Tehetség Program NTP-INNOV-22-0077 azonosító számú, Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása című pályázat (PTE Tehetségakadémia 2022/2023) keretében került sor.

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500