simpleSAMLphp login


A Pécsi Tudományegyetem ÚNKP-nyertes pályázói

 

1 Kiss Orsolya ÚNKP-16-1 PTE KPVK A karamella-szigeteken is túl. Interaktív társasjáték Pozsár Edit meseregénye alapján
2 Niklai Patrícia Dominika ÚNKP-16-1 PTE ÁJK A házasság létrejötte az osztrák és a magyar jogfejlődésben
3 Kelemen Anna Eszter ÚNKP-16-1 PTE ÁJK A jelenkori globális kábítószer helyzet - a legsúlyosabb jogi kihívások és esetleges megoldási javaslatok
4 Zsupos Norbert ÚNKP-16-1 PTE BTK A konstrukció filozófiái: Gilles Deleuz Spinoza értelmezéséről
5 Arany Zsuzsanna ÚNKP-16-1 PTE KPVK Tiltva? Tűrve? Támogatva? Az infokommunikációs eszközök megjelenése az oktatásban
6 Fehér Dorottya ÚNKP-16-1 PTE ÁOK Gyulladásos bélbetegségek genetikai háttere: fenotípus-genotípus korreláció vizsgálata IBD-s beteganyagunkban
7 Matuz András ÚNKP-16-2 PTE BTK Pozitív neurokognitív változások érműtét után
8 Hohmann Balázs ÚNKP-16-2 PTE ÁJK A nyilvánosság biztosítása a közigazgatási hatósági eljárásban
9 Nagy Andor ÚNKP-16-2 PTE KPVK Automatizált tartalomelemzés
10 Sághegyi Adél Laura ÚNKP-16-2 PTE MIK Az épített környezet hastása a fiatalokra
11 Deme Judit ÚNKP-16-2 PTE TTK A fenyegetett koboldmoha (Buxbaumia) fajok elterjedésének, élőhelyi preferenciájának és fenológiai viszonyainak vizsgálata magyarországi minták alapján
12 Bánfai Edina ÚNKP-16-2 PTE ÁJK A vezető tisztségviselők polgári jogi felelőssége
13 Máté Zsolt ÚNKP-16-2 PTE BTK Az 1956-os magyar menekültek és az Amerikai Egyesült Államok
14 Szintén Bianka ÚNKP-16-2 PTE MIK Meglévő épületek újragondolása a helyi közösségek igényei szerint
15 Flach Richárd ÚNKP-16-2 PTE BTK Serdülőkori nem-szuicidális önsértés
16 Meilinger Csaba ÚNKP-16-2 PTE ÁJK Változások a személyiségi jog területén, különös tekintettel a sérelemdíj jogintézményére
17 Kőrösi Emese Edit ÚNKP-16-2 PTE MIK Egy fecske nem csinál nyarat - Görcsönyi mintafeldolgozó üzem
18 Budai Tímea ÚNKP-16-2 PTE BTK Siketség és elmeolvasás: új módszer kifejlesztése a mentalizáció mérésére
19 Biró Zsófia ÚNKP-16-2 PTE ÁJK Az út az örökös királyságig
20 Hegedűs Evelin Alexandra ÚNKP-16-2 PTE MK Alkotás "idegen" anyagokból. A képzőművészet anyagai és technikái
21 Kovács István ÚNKP-16-2 PTE BTK Az aradi prépostság személyi összetétele
22 Gaszler Péter ÚNKP-16-2 PTE ÁOK Az axonok növekedését irányító molekuláris gépezet vizsgálata
23 Nagy Lili Veronika ÚNKP-16-2 PTE TTK Az NMDA típusú glutamáterg és az alfa7 típusú kollnerg receptorok interakciójának in vivo vizsgálata patkány hippocampusban farmakológiai demenciamodellben
24 Kelemen Krisztina ÚNKP-16-2 PTE TTK A vegetációstruktúra és az élőhely-választás kapcsolata kezelés alatt álló erdőfoltok rágcsálófajainál
25 Kis Kelemen Bence ÚNKP-16-2 PTE ÁJK A drónok háborúja, avagy a fegyveres pilóta nélküli repülőgépek felhasználása a nemzetközi jog és az emberi jog tükrében
26 Sipos Balázs ÚNKP-16-2 PTE BTK Pécs 1945 utáni építéstörténete
27 Balogh Márton ÚNKP-16-2 PTE TTK Retina implantátumok hatékonyságának javítása
28 Pelles Márton ÚNKP-16-2 PTE KTK A magyar kereskedelmi tengerészet és Fiume iparfejlődésének története 1867-1918 között.
29 Vass Réka Anna ÚNKP-16-2 PTE ÁOK Bioaktív faktorok vizsgálata anyatejmintákban
30 Kepner Anett ÚNKP-16-2 PTE TTK Dirofilária paraziták monitoringja és tér-időbeli eloszlása szúnyogmintákban
31 Kiss Sebastian ÚNKP-16-2 PTE BTK A halogatás jelenségének feltárása
32 Szabó Rafael Ákos ÚNKP-16-2 PTE BTK A francia városi nép- és bizalmas nyelvek tanítási órába való beépítése
33 Pongrácz Tamás ÚNKP-16-2 PTE ÁOK Glikán biomarkerek kutatása kapilláris elektroforézis és tömegspektrometria kapcsolatával
34 Jánosa Gergely ÚNKP-16-2 PTE TTK Lékes felújító vágás kisemlős közösségekre gyakorolt hatása erdőrezervátumi pufferterületen
35 Albert László ÚNKP-16-2 PTE TTK Retinális dúcsejtek aktivitásának viszgálata párhuzamos Ca++ imaging és elektrofiziológiai módszerekkel
36 Ábel József ÚNKP-16-2 PTE ÁOK A PACAP szerepének vizsgálata diabéteszes neuropátiában: perifériás idegek funkcionális és ultrastrukturális elemzése
37 Dombóvári Péter ÚNKP-16-2 PTE ÁOK A Cyclophilin D szerepe az LSP által indukált gyulladásos folyamatokban és kapcsolata az intracelluláris lipidanyagcserével
38 Herczeg Balázs ÚNKP-16-2 PTE KTK Hagyományos és online kereskedelmi vállalkozások komparatív értékelése
39 Pénzes Máté István ÚNKP-16-2 PTE ÁOK Az ösztrogén gyors hatása az AMPA receptorok laterális diffúziójának dinamikájára
40 Kincses Előd ÚNKP-16-2 PTE MK Szobrászati nyersanyagok és technológiák kutatása, az alkotások hatása a befogadóra
41 Balogh Virgínia ÚNKP-16-2 PTE KTK Derivatív ügyletek árazása, illetve befektetési döntések vizsgálata a különféle játékelméleti metódusok felhasználásában
42 Dr. Tényi Dalma ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Az epileptológia fejlődésneurológiai, neurotraumatológiai és kardiregulációs vonatkozásai
43 Valkai László ÚNKP-16-3 PTE TTK Bolondórareakciók vezérlőparamétereinek keresése
44 Bogdándi Virág ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Nitrozopelszulfid biológiai hatásának vizsgálata TRPA1 receptorok aktivizációjának tanulmányozásásval
45 Schnell Zsuzsanna ÚNKP-16-3 PTE BTK A nyelvhasználat társas-kognitív és pragmatikai vetületei
46 András Csaba ÚNKP-16-3 PTE BTK A természet idealizációja és antropomorfizációja a kortárs tömegfilmben
47 Pálfy Eszter ÚNKP-16-3 PTE BTK Gyöngyösi István költészetének recepciótörténeti és textológiai kérdései
48 Kemenesi Gábor ÚNKP-16-3 PTE TTK Denevérek által hordozott vírusok evolúciós-filogenetikai kapcsolatainak és potenciális zoonótikus képességeinek a felmérése
49 Darnai Gergely ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Nyelvi lateralizáció és kognitív kontroll addikciókban
50 Dr. Horváth Orsolya Melinda ÚNKP-16-3 PTE ÁJK A szolgálati kutyák alkalmazásának nemzetközi gyakorlata, különös tekintettel a kriminalisztikai szagazonosítás területére
51 Dr. Ollmann Tamás ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Neurotenzin-dopamin-interakciók szereoe az addikcióban, illetve szorongásban
52 Vörös Katalin ÚNKP-16-3 PTE BTK Nemzetépítési törekvések és szakoktatás a dualizmus kori Magyarországon
53 Berghauer-Olasz Emőke ÚNKP-16-3 PTE BTK Kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere
54 Gatti Beáta ÚNKP-16-3 PTE BTK Bukovina szép határa? Az otthon/talanság diskurzusai a bukovinai székelység körében
55 Filep Rita ÚNKP-16-3 PTE TTK Észak-Amerikából származó özönnövények mikkorrhiza kapcsolatának jelentősége
56 Dr. Kengyel András Miklós ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Miozin 16 motorfehérje szerepe sejtlélektani folyamatokban
57 Gerdesics Viktória ÚNKP-16-3 PTE KTK A horvát országimázs vizsgálata az EU csatlakozást követően
58 Ámanné dr. Takácsi-Nagy Anna Erzsébet ÚNKP-16-3 PTE GYTK Illóolajok antimikrobiális komponenseinek fizkai-kémiai vizsgálata
59 Mauchart Péter ÚNKP-16-3 PTE TTK Makroszkopikus vízi gerinctelen szervezetek viselkedési mintázatának kísérletes viszgálata mesterséges patakmodell használatával
60 Dr. Werling Dóra ÚNKP-16-3 PTE ÁOK Szemcseppként alkalmazott neuropeptidek vizsgálata ischemiás retinopathiában
61 Sipos Norbert ÚNKP-16-3 PTE KTK Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer fejlesztésének lehetőségei
62 Deák Máté Iván ÚNKP-16-3 PTE BTK A német polgári és katonai repülés újjászületése a versaillesi békét követő időszakban 1919-1933
63 Dévényi Anna ÚNKP-16-4 PTE BTK Kornis Gyula és Klebersberg Kuno oktatáspolitikai koncepciójának összehasonlítása
64 Dr. Patzainé Dr. Gőcze Katalin Réka ÚNKP-16-4 PTE ÁOK Szérum mikroRNS-ek exprassziós mintázata epithelialis petefészek daganatokban és cervicalis dysplasiaban: a prediktív kockázatbecslés potenciális biomarkerei, új lehetőségek a nőgyógyászati prevencióban
65 Sándor Barbara ÚNKP-16-4 PTE ÁOK Ambuláns kardiólógiai rehabilitáció komplex hatásai iszkémiás szívbeteg nőkben
66 Dr. Tuboly Ádám Tamás ÚNKP-16-4 PTE BTK Thomas Kuhn és a tudományelmélet történeti kontextusa
67 Dr. Sághy Éva ÚNKP-16-4 PTE GYTK TRP receptorok vizsgálata in vitro rendszerekben és szerepének felderítése szklerózis multiplex pathomechanizmusában
68 Bolcsó Bálint ÚNKP-16-4 PTE MK Interaktív zenei rendszerek fejlesztése és alkalmazása kompozíciós és improvizációs kontextusban
69 Molnár-Kovács Zsófia ÚNKP-16-4 PTE BTK A dualizmus kor tankönyvkutatásának forrásimereti aspektusai
70 Dr. Háber István Ervin ÚNKP-16-4 PTE MIK Városi megújuló energiapotenciál meghatározása
71 Kulcsár Gabriella ÚNKP-16-4 PTE ÁJK Az iskolai zaklatás szerepe a serdülőkori öngyilkosságok, valamint más súlyos devianciák kiaslakulásában és megelőzési lehetőségei
72 Dr. Péczely László Zoltán ÚNKP-16-4 PTE ÁOK A központi idegrendszer dopaminreceptorainak szerepe a tanulási és memóriafolyamatok tanulmányozásában
73 Dr. Láng András ÚNKP-16-4 PTE BTK Serdülők sötét személyiségvonásai rendszerszintű megközelítésben
74 Dr. Bugyi Beáta ÚNKP-16-4 PTE ÁOK Az idegrendszeri aktin-mikrotubulus sejtváz funkcionális koordinációja
75 Dr. Garami András ÚNKP-16-4 PTE ÁOK A termoreguláció szenzorainak vizsgálata: tranziens receptor potenciál csatornák szerepe
76 Dr. Kovács Norbert ÚNKP-16-4 PTE ÁOK Mély agyi stimuláció hatékonyságának növelése újszerű stimulációs technikák alkalmazásával
77 Dr. Tamás Andrea ÚNKP-16-4 PTE ÁOK A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) , mint potenciális biomarker vizsgálata különböző fiziológiás és patológiás állapotokban
78 Máté Gábor ÚNKP-16-4 PTE BTK A Mecsek történeti néprajza (táj-ember-életmód)
79 Dr. Jakab Ferenc ÚNKP-16-4 PTE TTK Antivirális hatásmechanizmusok vizsgálata: új vírusellenes célpontok keresésemiRNS éa siRNS alapú RNS interferencia alkalmazásával
80 Várady Géza György ÚNKP-16-4 PTE MIK Képi adatok színhelyes információ kinyerése könnyű videóeszközökkel
81 Dr. Kecskés András ÚNKP-16-4 PTE ÁJK A jogszabályok hatékonysága és a jogalékotók szerepe a bankrendszer nemzetközi, európai és hazai szabályozásában
82 Maczelka Csaba ÚNKP-16-4 PTE BTK Számkivetettség és utópia a kora újkori angol és magyar irodalomban
83 Dr. Molnár Tamás ÚNKP-16-4 PTE MIK Építészeti forma és szerkezet értelmezésének sokszínűsége
84 Bene Krisztián ÚNKP-16-4 PTE BTK A Szabad Francia Erők, 1940-43.
85 Borsos Ágnes ÚNKP-16-4 PTE MIK Kinek tulajdona a mi jövőnk? Hogy találhatunk otthonunkra?
86 Dr. Atlasz Tamás ÚNKP-16-4 PTE TTK Különböző típusú retina degenerációk komplex vizsgálata
87 Sebestyén Tamás ÚNKP-16-4 PTE KTK A hálózati szerkezet szerepe as gazdasági működés stabilitásában
88 Dr. Kovács Kármen ÚNKP-16-4 PTE KTK A referenciafüggő fogyasztás viselkedés-gazdaságtan vizsgálata 
89 Dr. Kilár Anikó Gyöngyvér ÚNKP-16-4 PTE TTK Lipopoliszacharidomika
90 Dr. Lemli Beáta ÚNKP-16-4 PTE TTK A liofil karakter szerepe antibiotikumok és mikotoxinok szérum albuminok irányában mutatott kompetíciójára
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500