simpleSAMLphp login


Pályázati kiírás SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022-es tanévre

 

Pályázati kiírás SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj elnyerésére a 2021/2022-es tanévre

 

A Pécsi Tudományegyetem a 2021/2022-es tanévre pályázatot ír ki a SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj elnyerésére.

A PTE SZINAPSZIS tehetségsegítő program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket egyetemünkre vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba.

 

A pályázók köre: 

 • A pályázatot a hallgatómentor és a középiskolás diák párosa nyújtja be a Szakkollégium vezetőjének jóváhagyásával együtt (a jóváhagyás/aláírás a pályázói szándéknyilatkozat részét képezi). 
 • A programba hallgatómentornak jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden aktív, teljes idejű, alap-, osztatlan vagy mesterszakos, nappali tagozatos, magyar, vagy idegen nyelvű képzésben részt vevő magyar hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra, és PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE hallgatója és a Szakkollégium tagja marad. A SZINAPSZIS hallgatómentor ösztöndíjban doktori képzésben részt vevő hallgató abban az esetben sem részesülhet, amennyiben a doktori képzés mellett alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben is tanulmányokat folytat.
 • A keresztfélévben végző, alapképzésben résztvevő hallgató tagja maradhat a programnak, amennyiben keresztfélévben mesterszakon a Pécsi Tudományegyetemen folytatja tanulmányait.
 • Egy hallgatómentor maximum két diák mentorálását vállalhatja.

 

 Benyújtandó dokumentumok: 

 • Pályázati űrlap hallgatómentornak alapadatokkal, szakkollégiumi vezető jóváhagyásával
 • SZINAPSZIS munkaterv, amely ismerteti a középiskolások számára tervezett alkalmakat, programokat
 • Szándéknyilatkozat, melyben a hallgató elköteleződik a felsorolt tevékenységek megvalósítására
 • Hallgatói jogviszony-igazolás  
 • Szakkollégiumi tagság igazolása (szakkollégium elnökének aláírásával)
 • Középiskolás űrlap alapadatokkal 

 

Kizáró okok: 

 • PTE Szakkollégiumi tagság hiánya;
 • Nem pályázhatnak azok a korábbi SZINAPSZIS Ösztöndíjasok sem, akik nem tettek eleget korábbi beszámolási kötelezettségüknek. 

 

 

A pályázat értékelése:

Az érvényes pályázatokat a Pályázati Űrlapon megadottak alapján a Tehetségtanács által kijelölt Szakmai Bizottság értékeli és rangsorolja. A már korábban is a programban dolgozó, „Továbbfutó” pályázatot beadó hallgatók a rangsorolásnál előnyben részesülnek. Az ösztöndíj odaítéléséről a Tehetségtanács dönt, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Ösztöndíj és tanúsítvány: 

Az ösztöndíj egy-egy félévre (5-5 hónapra) szól (mindkét félév végén a szakmai beszámoló benyújtása feltétele az ösztöndíj kifizetésének).

Az ösztöndíj havi összege 20 000Ft/hó, az ösztöndíj kifizetése félévenként egy összegben történik.

A programban részt vevő hallgató tanúsítványra jogosult, amely igazolja a tehetségsegítő programban való részvétel tényét és annak időtartamát.

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázati űrlapot, a munkatervet, szándéknyilatkozatot számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. A pályázatot a PTE Tehetséggondozó Irodájához kizárólag elektronikusan, szerkeszthető és PDF formátumban is be kell küldeni

barna.adrianna@pte.hu e-mail címre. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem tudunk befogadni! 

 

A pályázatok beérkezési határideje:

2021. október. 18.

A levél tárgyában kérjük nagy betűkkel feltüntetni: SZINAPSZIS PÁLYÁZAT

 

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség! 

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el és töltsék ki a pályázati űrlapot. Amennyiben az űrlap kitöltése során kérdése merül fel, forduljon a program koordinátorához:

Barna Adrianna

E-mail: barna.adrianna@pte.hu

Tel: +36-72/501-500,     mellék: 12767

 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500