simpleSAMLphp login


Pályázat Átütő Tehetség Ösztöndíjra

A pályázat célja: a kiemelkedő művészeti, sport és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása.

Az ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

  • kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét;
  • a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
  • tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

Vállalják, hogy

  • nyilatkozataikkal erősítik Egyetemünk imázsát;
  • tehetségkövetként képviselik, hogy a Pécsi Tudományegyetemen a tehetségsegítés közös ügy, és hangsúlyozzák a tehetségek szerepvállalásának fontosságát;
  • népszerűsítik a PTE középiskolásoknak szóló SZINAPSZIS hallgatómentor programját, és kiemelkedő példájukon keresztül, karakteres, meghatározó személyiségükkel segítik a középiskolás tehetségek Pécsi Tudományegyetemre vonzását, valamint korai bekapcsolását az egyetemi tehetséggondozásba;
  • TEHETSÉGNAPON, MENTORNAPON és más, tehetséggel kapcsolatos rendezvényeken szerepet vállalnak.

A Pécsi Tudományegyetem átütő tehetségei számára létrehozott ösztöndíj a 2016/17-es tanévre szól. Az ösztöndíjat havi 30.000 Ft juttatással 10 hallgató számára biztosítjuk.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Pályázati űrlap itt letölthető.

Tehetségköveti szándéknyilatkozat itt letölthető.

A pályamunkákat a Pécsi Tudományegyetem Oktatási Igazgatóságának Tehetséggondozási Irodájába kell eljuttatni postai úton. Postacím: 7622 Pécs, Vasvári u. 4.

A pályázati űrlapot és a munkatervet számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

A pályázók a Tehetségtanács által kijelölt szakmai bizottság előtt személyes meghallgatáson vesznek részt, melyen a szakmai bizottság a tehetségköveti szerepre való alkalmasságot vizsgálja.

A benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás alapján a nyertesek személyéről a döntést ugyanez a szakmai bizottság hozza meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. november 4. 12:00 óra.

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500