simpleSAMLphp login


L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért

A pályázat neve: L’OREAL–UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért

 

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

 

A L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj feltételrendszere:

A pályázaton a Magyar Köztársaság területén az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, és az MTA kutatóintézetekben dolgozó, magyar állampolgárságú, az alább megjelölt tudományterületek valamelyikén tudományos kutatással foglalkozó nők vehetnek részt:

1/ természettudományok, élettudományok

2/ anyagtudományok

 

A 2017. évi pályázat 2 ösztöndíj-támogatást tartalmaz:

A) 35 év alatti (vagy 2017-ben 35. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra. 

B) 45 év alatti (vagy 2017-ben 45. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-os ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíjak odaítéléséről - a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért - keretei között tudományos, szakmai zsűri dönt.  A zsűri elnöke Dr. Ádám Veronika, akadémikus; tagjaiDr. Ránky Katalin, vegyészmérnök, az ösztöndíjprogram tiszteletbeli elnöke, Dr. Perczel András, egyetemi tanár, ELTE Szerves Kémiai Tanszék, Dr. Kamarás Katalin, kutató professzor, MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet, Dr. Hunyady László egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Élettani Intézet. Amennyiben a szakmai zsűri valamelyik kategóriában nem talál megfelelő színvonalú pályázatot, fenntartja a jogát, hogy abban a kategóriában nem adja ki a díjat, illetve egyik kategóriában két díjat oszt ki.

 

magyar nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A következő adatokat (1.adatlap): a pályázó neveszületési helye és idejevégzettsége, felsőfokú szakképzettségének, illetve szakterületének megjelölése, beszélt idegen nyelvek és nyelvvizsgák felsorolása, munkahelye, beosztásamunkahelyi és lakáscímetelefon és fax száma, e-mail címe

   

 • Az alábbi információkat (2.adatlap): a pályázót ajánló két, tudományos fokozattal rendelkező szakember neve, munkahelye, beosztása, tudományos fokozata, elérhetőségi címe és telefonszáma
 • a pályázó tudományos kutatói önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos és kutatói érdeklődésére, jövőbeli terveire is
 • publikációs listát, melyben szerepel az adott folyóiratnak a közlemény megjelenésének évében érvényes impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások felsorolása
  (független az idézés, ha az idéző és az idézett cikknek nincsen közös szerzője); valamint a megjelent publikációk összesített impakt faktorát, és az összes független hivatkozás számát
 • a pályázó kutatási eredményeit, esetleg szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját
 • a pályázó pályázati témájának összefoglalását maximum 3 gépelt oldalon
 • a pályázót bemutató, támogató, két ajánlólevelet, a pályázóval azonos szakterületen dolgozó, tudományosan elismert, a 2. adatlapon megjelölt két szakembertől
 • a pályázó pályázati témájának rövid, angol nyelvű összefoglalóját
 • a Pályázó által legfontosabbnak ítélt három, folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát

 

A pályázatot 2 példányban kell megküldeni kinyomtatott és aláírt formában az alábbi névre, címre:

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj Bizottság -  Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért, 1537. Budapest Pf.: 453/27

 

A postai küldeményen fel kell tüntetni a "L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj 2017" megjelölést. A Pályázat beérkezéséről a Pályázó elektronikus úton értesítést kap.

További információ:  Sasvári Tünde, tel: 438-2236, email: tunde.sasvari@loreal.com

 

 Letölthető adatlap

 

A Pályázat postára adásának határideje: 2017. május 8.

A Pályázatok elbírálási határideje2017. szeptember 1.

 

A pályázók írásban kapnak értesítést pályázatuk eredményéről, és az eredményhirdetés időpontjáról. Az ösztöndíjat nyert pályázók nevét/személyét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek vállalják, hogy az ösztöndíj elnyerését követően 3 hónapig a média rendelkezésére állnak tudományos munkásságuk ismertetésével.

 

A pályázatok eredményének nyilvános kihirdetése, az Ösztöndíjak és az Ösztöndíj Oklevelek átadása 2017. szeptemberében lesz.

 

Budapest, 2017. április 30.

 

Szociális Innováció Alapítvány, a Kelet-Európai Térség Fejlesztéséért
L’ORÉAL  Magyarország  Magyar UNESCO Bizottság

Pécsi Tudományegyetem | Rektori Kabinet | Kutatás- és Innovációfejlesztési Főosztály | Doktori és Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500