simpleSAMLphp login


Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírás a 2022/2023-as tanévre

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

 

Az ÚNKP keretében idén hat pályázati kiírás jelent meg:

•  Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

•  Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

•  Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

• „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

•  Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

•  „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj

 

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció elérhető az alábbi linken: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok

 

A Pécsi Tudományegyetem a pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül fogadja, melyet az alábbi linket lehet elérni:     

 https://unkp.pte.hu  

 

A pályázatok elektronikus felületen való benyújtásának határideje: 

  • ÚNKP-22-1 kategóriában (alapképzés):   2022. június 2.
  • ÚNKP-22-2 kategóriában (mester, osztatlan képzés):  2022. június 2.
  • ÚNKP-22-3 kategóriában (doktori hallgató):   2022. június 2.
  • ÚNKP-22-4 kategóriában ("Tudománnyal fel!" doktorvárományos és posztdoktor):   2022. június 2.
  • ÚNKP-22-5 kategóriában (Bolyai+ fiatal oktató, kutató):   2022. június 30.
  • ÚNKP-22-6 kategóriában ("Tehetséggel fel!" felsőoktatást megkezdő):   2022. június 23.

 

NEM kell beküldeni papír alapú dokumentációkat az idei pályázati ciklusban!

A pályázati dokumentációban meghatározott, a pályázathoz csatolandó intézményi szándéknyilatkozat aláírója valamennyi pályázati típus esetében – a rektor által átruházott jogkörben – a dékán.  A befogadó szándéknyilatkozatok ügyintézésére kijelölt e-mail címek karonkénti listáját megtalálja az unkp.pte.hu oldalon!

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Barna Adrianna ÚNKP koordinátor (barna.adrianna@pte.hu), Sipos László ÚNKP projektmenedzser (sipos.laszlo@pte.hu), és Kassai Petronella (kassai.petronella@pte.hu) ügyintéző kereshető e-mailben.

 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500