simpleSAMLphp login


Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírás a 2020/2021-es tanévre

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat. Az idei évtől az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott programot szakmai operatív irányítóként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kezeli.

 

Az ÚNKP keretében idén hat pályázati kiírás jelenik meg:

•  Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

•  Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

•  Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

• „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

•  Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

•  „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

 

Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott Pro Sciencia/Arte Aranyérem, kiemelkedő nemzetközi versenyeredmény, vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért I., II., vagy III. helyezés.

A „Tudománnyal fel!” doktorvárományosi és posztdoktori kategóriára a doktori tanulmányaikat 2016. szeptember 1. után megkezdők, valamint a PhD/DLA fokozatukat 2017. január 1. után megszerzők pályázhatnak.

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.

 „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2018., 2019., 2020. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkezők részesülhetnek.

 

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció elérhető az alábbi linken: 

 http://www.unkp.hu

 

A Pécsi Tudományegyetem a pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül fogadja, melyet az alábbi linket lehet elérni:     

 https://unkp.pte.hu  

 

A pályázatok elektronikus felületen való benyújtásának határideje: 2020. június 30.

NEM kell beküldeni papír alapú dokumentációkat az idei pályázati ciklusban!

A pályázati dokumentációban meghatározott, a pályázathoz csatolandó intézményi szándéknyilatkozat aláírója valamennyi pályázati típus esetében – a rektor által átruházott jogkörben – a dékán.

A befogadó szándéknyilatkozatok ügyintézésére kijelölt e-mail címek karonkénti listáját hamarosan közzétesszük, kérjük, kísérje figyelemmel az unkp.pte.hu oldalunkat!

 

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel Barna Adrianna ÚNKP koordinátor (barna.adrianna@pte.hu), Sipos László ÚNKP projektmenedzser (sipos.laszlo@pte.hu), és Kassai Petronella (kassai.petronella@pte.hu) ügyintéző kereshető e-mailben.

 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500