simpleSAMLphp login


Pályázati Felhívás „Átütő Művészeti, Sport- És Tudományos Tehetségek” Tehetségköveti Ösztöndíjára

A pályázat célja
A kiemelkedő művészeti, sport- és tudományos tevékenységek elismerése és a tehetségek szerepvállalásának fokozása.

Pályázói kör

Az ösztöndíjat és a vele járó tehetségköveti megbízást pályázat útján ítélik oda, és olyan kiemelkedő teljesítményt elért hallgatók kaphatják, akik:

 • magyar nyelvű, aktív, teljes idejű, alap-, mester-, osztatlan képzésben vesznek részt, nappali munkarendben;
 • kiemelkedő művészeti, tudományos vagy sporttevékenységük révén hazai, valamint nemzetközi megmérettetéseken öregbítették Egyetemünk hírnevét;
 • a tehetségköveti szerepvállalással képviselik, hangsúlyozzák az egyetemi tehetséggondozás fontosságát;
 • tehetséggondozásról szóló honlapunkon, kiadványainkban, rendezvényeinken kiemelkedő példájukon, nyilatkozataikon, fényképükön keresztül népszerűsítik a tehetségügyet.

Vállalják, hogy:

 • nyilatkozataikkal erősítik Egyetemünk imázsát;
 • tehetségkövetként képviselik, hogy a Pécsi Tudományegyetemen a tehetségsegítés közös ügy, és hangsúlyozzák a tehetségek szerepvállalásának fontosságát;
 • népszerűsítik a PTE középiskolásoknak szóló SZINAPSZIS hallgatómentor programját, és kiemelkedő példájukon keresztül, karakteres, meghatározó személyiségükkel segítik a középiskolás tehetségek Pécsi Tudományegyetemre vonzását, valamint korai bekapcsolását az egyetemi tehetséggondozásba;
 • TEHETSÉGNAPON, MENTORNAPON és más, tehetséggel kapcsolatos rendezvényeken szerepet vállalnak.

Az ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem átütő tehetségei számára létrehozott ösztöndíj a 2017/18-as tanévre szól. Az ösztöndíjat havi 40.000 Ft juttatással 10 hallgató számára biztosítjuk.

A pályázat benyújtásának feltételei

A pályázati űrlapot és a tehetségköveti szándéknyilatkozatot számítógéppel kell kitölteni, azt kinyomtatni és aláírni. Kézírással kitöltött pályázati anyagot nem fogadunk el!

Pályázati csomag:

Kötelezően csatolandó dokumentumok: 

- Fényképes szakmai önéletrajz,

 • Az elért eredmények, tevékenységek igazolása.

A pályamunkákat a Pécsi Tudományegyetem OIG Tehetséggondozási Irodájához kell eljuttatni, kizárólag a Magyar Postán keresztül az alábbi címre: 

Pécsi Tudományegyetem OIG Tehetséggondozási Iroda

7622 Pécs, Vasvári u. 4.

A borítékon fel kell tüntetni a következőket:

 • „ Pályázat Átütő Tehetség Ösztöndíjra"
 •  A pályázó neve, címe
 • A pályázó karának neve

A pályázatok beérkezési határideje: 

2017. november 10.

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.

A pályázat értékelése

A pályázók a Tehetségtanács által kijelölt szakmai bizottság előtt személyes meghallgatáson vesznek részt, melyen a szakmai bizottság a tehetségköveti szerepre való alkalmasságot vizsgálja.

A benyújtott dokumentumok és a szóbeli meghallgatás alapján a nyertesek személyéről a döntést ugyanez a szakmai bizottság hozza meg.

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500