simpleSAMLphp login


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2024/2025

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat a 2024/2025-ös tanévre

 

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik

  • jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek,
  • és legalább 55 kreditet megszereztek.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000,- Ft havonta.

Az ösztöndíj pályázat részletes feltételeit és elbírálásának rendjét a kari honlapokon tekintheti meg.

 

ÁJK  https://ajk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-20242025

ÁOK  https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/16815

BTK  https://btk.pte.hu/hu/nfo

ETK  https://www.etk.pte.hu/hirek/kari-hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-a-2024-2025-tanevre

GYTK  https://gytk.pte.hu/hu/hirek/hir/16816

KPVK  https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_20242025_os_tanev

KTK  https://ktk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-2023

MIK  https://mik.pte.hu/nemzeti-felsooktatasi-osztondij

MK  https://art.pte.hu/hu/hirek/palyazatok/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazat-2024-2025

TTK  https://www.ttk.pte.hu/hallgatok/

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500