simpleSAMLphp login


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2022/2023.

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat a 2022/2023-as tanévre

 

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik

  • jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000,- Ft havonta.

Az ösztöndíj pályázat részletes feltételeit és elbírálásának rendjét a kari honlapokon tekintheti meg.

 

ÁJK  https://ajk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-2022-2023

ÁOK  https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/15018

BTK  https://btk.pte.hu/hu/hirek/felhivas-nemzeti-felsooktatasi-osztondij

ETK  http://etk.pte.hu/hirek/kari-hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-2022-2023-palyazati-kiirasa

GYTK  https://gytk.pte.hu/hu/hirek/hir/15020 

KPVK  https://kpvk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_20222023_as_tanev

KTK  https://ktk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-2022

MIK  https://mik.pte.hu/nemzeti-felsooktatasi-osztondij

MK  https://art.pte.hu/hu/hirek/palyazat/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazat-20222023-tanevre

TTK  https://www.ttk.pte.hu/hirek-esemenyek/palyazatok-osztondijak/hallgatoknak/

 

 

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500