simpleSAMLphp login


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat a 2021/2022-es tanévre

 

 Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik

  • jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

 

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000Ft havonta.

Az ösztöndíj pályázat részletes feltételeit és elbírálásának rendjét a kari honlapokon tekintheti meg.

 

ÁJK:  https://ajk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-kiiras-2021-2022

ÁOK: https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/13908

BTK: https://btk.pte.hu/hu/hirek/palyazat-nemzeti-felsooktatasi-osztondij-20212022

ETK: https://www.etk.pte.hu/hirek/palyazatok/nfo-kari-palyazati-kiiras

GYTK: http://gytk.pte.hu/hu/hirek/hir/13891

KPVK:https://kpvk.pte.hu/hu/hallgatoi_palyazat/pte_kulturatudomanyi_pedagoguskepzo_es_videkfejlesztesi_kar_palyazati_es

KTK: https://ktk.pte.hu/hu/hallgatok/tamogatasok/nemzeti-felsooktatasi-osztondij

MIK: https://mik.pte.hu/nemzeti-felsooktatasi-osztondij

MK: https://www.art.pte.hu/hirek/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_palyazat_20212022

TTK: http://www.ttk.pte.hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazat-2021-210520

 

 

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500