simpleSAMLphp login


MCC Pécs Pályázati felhívás

Téged is vár a Mathias Corvinus Collegium pécsi központja!

Az MCC Magyarország legnagyobb multidiszciplináris tehetséggondozó intézménye, amely 2021-től a Pécsi Tudományegyetem leendő elsőéves hallgatói számára is megnyitja kapuit.
 
Mi az MCC?
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyarországon és a világon is egyedülálló, immáron 25 éve működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt ingyenes, az oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetem végéig, sőt, az egyetemi oktatást követően is posztgraduális programok keretei között. Intézményünkben olyan fiatalok tanulnak, akik egy dinamikusan fejlődő csapatot alkotva fontos és értékes célok megvalósításán dolgoznak. 2021-től a budapesti központ mellett a vidéki nagy egyetemi városokban, így Pécsett is egyénre szabott, színvonalas képzést és bentlakást biztosítunk ingyenesen diákjainknak.

Mit tanulhatsz MCC-s hallgatóként?
Az Egyetemi Program célja, hogy olyan közös nevezőre hozott alaptudást kínáljunk a diákoknak, amelyet tanulmányaik és karrierútjuk során magabiztosan használhatnak. A programban kiegyensúlyozzuk az elsőéves hallgatók tudásbeli különbségeit. A képzés a hatékony és nyitott gondolkodásmód kialakítására, valamint az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztésére egyaránt törekszik. Az első tanév végére mindenkinek felsőfokú nyelvtudással kell rendelkeznie, amihez ingyenes nyelvórák által biztosítjuk a felkészülést.

A hallgatókat folyamatosan mentoráljuk; ezen kívül egyénileg is fejlesztjük készségeiket és képességeiket, valamint az elméleti tudás átadása mellett a gyakorlati tapasztalatszerzésre is számos lehetőséget biztosítunk. Diákjaink neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat. A kurzusok alacsony létszáma lehetőséget biztosít a tutoriális műhelymunkára és a közös gondolkodásra. Emellett támogatjuk hallgatóink részvételét különböző versenyeken, konferenciákon, hazai és külföldi ösztöndíjjal jutalmazzuk a legtehetségesebbeket. Az MCC kollégiumi élete közösségi és kulturális programokkal egyaránt hozzájárul a széles látókör kialakításához és a teljes személyiség fejlesztéséhez.

Milyen kurzusokon vehetsz részt az MCC-ben?
A képzés alapját olyan kurzusok jelentik, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági folyamatok pontos megértéséhez és segítik a hallgatókat a sikeres életpálya megvalósításában. Alapozó kurzusaink közé többek között a következők tartoznak:
•    Formális és informális logika
•    Társadalomismeret
•    Mikro- és makroökonómia
•    Érveléstechnika, vitakultúra
•    Angol és német nyelvi kurzusok

Hogyan jelentkezhetsz?
A PTE leendő nappali tagozatos hallgatói 2021. június 25-ig jelentkezhetnek a Mathias Corvinus Collegium Juniorképzésére. 

A felvételi eljárás további menetéről honlapunk nyújt bővebb tájékoztatást: https://mcc.hu/juniorkepzes-felveteli

Hol teheted fel kérdéseidet?
Kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal a pecs@mcc.hu e-mail címen.
 

Pályázat típusa: 
Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500