simpleSAMLphp login


László János Kutatói Ösztöndíj Pályázat 2023/2024

Iktatószám: 198/2023/PTEDOK

 

 

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj – pályázati kiírás a 2023/24-as tanévre

 

 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

 

A Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa PTE-TT-2023/26 (2023.07.31.) számú határozata alapján pályázati felhívást az alábbi teszi közzé:

 

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj.

Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a tanév 12 hónapjára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével egyező, jelenleg 40.000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.

 

A pályázat beadásának feltételei

 

Az Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az Egyetem minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusza, amennyiben

 

a.)  az Egyetem és a pályázó doktorandusz között az aktív hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;

b.)  vállalja az Ösztöndíj elnyerésével járó, jelen szabályzatban rögzített kötelességeke;

c.)  nem rendelkezik nyertes pályázattal az Új Nemzeti Kiválósági Programban az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt;

d.)  vállalja, hogy fél évente (január 31-én és augusztus 31-én) köteles beszámolni a kutatásának haladásáról (a beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a Tehetségtanács dönthet az ösztöndíj visszafizetéséről).
 

A pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be.

 

A pályázatok benyújtása

 

A pályázatot a PTE László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj pályázatok lebonyolítása céljából létrehozott elektronikus rendszerén keresztül kell benyújtani:

 

https://ljdko.pte.hu/

 

A pályázatot az alábbi kötelező dokumentumokkal kell benyújtani:

a.)  pályázati űrlap (1. sz. melléklet), szakmai eredmények felsorolásával;
b.)  munkaterv (2. sz. melléklet), amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez szükséges kutató-, vagy alkotómunkát (a munkaterv elkészítéséhez a 4. sz. melléklet szerinti értékelési szempontok figyelembevétele ajánlott);
c.)  szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet), amely tartalmazza a pályázó kötelező vállalásait és a témavezető ajánlását;
d.)  az 1. sz. melléklet pontozásában elszámolni kívánt, a doktorandusz kiválóságát, tehetségét igazoló tudományos eredmények, művészeti alkotások bemutatása, azok igazoló dokumentumai.
 

Szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét arra, hogy a pályázati űrlapon megjelölt helyeken minden esetben írják alá a dokumentumot és ezt követően szkenneljék be az elektronikus úton való beküldés céljából, különben a pályázatot érvénytelennek tekintjük. Amennyiben a pályázó publikációs jegyzéket is csatol a pályázatához, a jegyzéket szintén aláírásával szükséges ellátnia, különben érvénytelennek tekintjük az igazolást. Továbbá a pályázathoz csatolt mellékletek esetében arra kérjük a pályázókat, hogy külön-külön a dokumentumok fájlneveiben tüntessék fel az egyes tevékenységekhez tartozó kódokat, ennek hiányában érvénytelennek tekintjük az igazolást.

 

A pályázat beadásának határideje:

 

2023. szeptember 15.

 

A pályázatok elbírálása

 

A beadott pályázatokat a PTE Doktorandusz Önkormányzata formai bírálatnak veti alá. A munkatervet a doktorandusz kutatási területe szerinti illetékes tudományterületi doktori tanácsok bírálják. A végső rangsort és a pályázatot el nem nyerő hallgatókból álló tartaléklistát a PTE Doktorandusz Önkormányzat Térítési- és Juttatási Bizottsága állítja fel. A rangsorról és a támogatási összegről a Tehetségtanács szavazás útján dönt.

Az Ösztöndíjat doktori iskolánként 1 fő doktorandusz, a több tudományágat magukba foglaló doktori iskolák esetében tudományáganként 1 fő doktorandusz nyerheti el. A doktori iskolákhoz tartozó tudományágakat az országos doktori adatbázis (http://doktori.hu) tartalmazza.

 

Beszámolási kötelezettség

 

A nyertes pályázók kötelesek minden szemeszter végén a pályázatban vállaltakról beszámolót benyújtani (január 31-ig, valamint augusztus 31-ig) a PTE László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj pályázatok lebonyolítása céljából létrehozott elektronikus rendszerén keresztül.

 

A beszámoló elkészítésének útmutatója a feltöltött dokumentumok között található.

 

 

Kelt Pécsett, 2023.07.31.

 

 

 

 

 

Dr. Horváth Györgyi  sk.                                                                                     Balogh Márton sk.

elnök                                                                                                                  elnök

Tehetségtanács                                                                                                 Doktorandusz Önkormányzat

Pécsi Tudományegyetem                                                                                  Pécsi Tudományegyetem

 

 

Az eredeti pályázati kiírás itt található:  https://dok.pte.hu/hu/palyazatok/laszlo-janos-kutatoi-osztondij-palyazat-20232024

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500