simpleSAMLphp login


László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj – pályázati kiírás a 2020/21-es tanévre 

 

A Pécsi Tudományegyetem Tehetségtanácsa 1/09/2018. számú határozata alapján a 16/04/2020. határozattal módosított pályázati felhívást teszi közzé:

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a doktori képzésben résztvevő hallgatók szakmai előmenetelének, megbecsülésének és a doktorandusz kiválóság egyetemi szintű elismerésének biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata kezdeményezésére létrehozott ösztöndíj.
Az Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.
A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöníj a tanév 10 hónapjára a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj összegével egyező, jelenleg 40.000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.

 

A pályázat beadásának feltételei
Az Ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az Egyetem minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusza, amennyiben
a) az Egyetem és a pályázó doktorandusz között az aktív hallgatói jogviszony a jelentkezés félévében és az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt is fennáll;
b) vállalja az Ösztöndíj elnyerésével járó, jelen szabályzatban rögzített kötelességeket.
c) nem rendelkezik nyertes pályázattal az Új Nemzeti Kiválósági Programban az ösztöndíjjal támogatott időszak alatt.
A pályázó pályázati időszakonként egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtása
A pályázatot a Doktorandusz Önkormányzathoz kell benyújtani az alábbi kötelező dokumentumokkal:
a) pályázati űrlap (1. sz. melléklet), szakmai eredmények felsorolásával;
b) munkaterv (2. sz. melléklet), amely részletesen ismerteti a kitűzött célokat és az azok eléréséhez szükséges kutató-, vagy alkotómunkát;
c) szándéknyilatkozat (3. sz. melléklet), amely tartalmazza a pályázó kötelező vállalásait és a témavezető ajánlását.
d) az 1. sz. melléklet pontozásában elszámolni kívánt, a doktorandusz kiválóságát, tehetségét igazoló tudományos eredmények, művészeti alkotások bemutatása, azok igazoló dokumentumai.

 

A pályázat postára adásának határideje:
2020. szeptember 29.

 

Pályázatot kizárólag a Magyar Postán keresztül, ajánlott szelvénnyel ellátva lehet benyújtani az alábbi címre:

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

A borítékon szerepelnie kell a „László János Ösztöndíj" megnevezésnek, a pályázó karának, valamint a Doktori Iskola nevének.

 

A pályázatok elbírálása
A beadott pályázatokat a kari bizottságok rangsorolják és bírálják el. A kari bizottságok által felállított rangsorról és a támogatási összegről a Tehetségtanács szavazás útján dönt.
Az Ösztöndíjat doktori iskolánként 1 fő doktorandusz, a több tudományágat magukba foglaló doktori iskolák esetében tudományáganként 1 fő doktorandusz nyerheti el. A doktori iskolákhoz tartozó tudományágakat az országos doktori adatbázis (http://doktori.hu) tartalmazza.

Beszámolási kötelezettség
A nyertes pályázók kötelesek minden szemeszter végén a pályázatban vállaltakról beszámolót benyújtani.
A beszámolóhoz tartozó információk a 4. sz. mellékletben érhetőek el.
 

Pécsi Tudományegyetem | Hallgatói Szolgáltatási Központ | Tehetséggondozó Iroda | Központi Regionális és Európai Tehetségpont H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. | +36-72-501-500