Pécsi Tudományegyetem

Központi Regionális és Európai Tehetségpont

Zoológiai diákköri műhely eredményei

szerző: Virág Petronella | 2018. július 30. 14:11 | 195 megtekintés
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Zoológiai Diákkör

A PTE TTK Biológiai Intézet Ökológiai Tanszékén működő

Zoológiai Tudományos Diákköri Műhely

tehetséggondozó pályázatának eredményei

A program címe: Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatására

A projekt címe: Kutatástervezéstől a szakmai prezentációig - TDK hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának bővítése      

 

 

A projekt időszaka: 2017. július 1. - 2018. június 30.

A pályázat azonosítója: NTP-HHTDK-17-0006

A projekt TDK hallgatók munkáját elméleti és gyakorlati képzéssel, helyi szakterületi konferenciák szervezésével és további szakmai konferencia részvételek támogatásával segítette. A program 5 terepi helyszínen végzett felmérések alapján egyéni vagy kollektív tudományos kutatásba vonta be a hallgatókat és 2 szabadon választható szakmai kurzus valósult meg egyetemi és doktorandusz hallgatók részvételével. A pályázati időszakban a mintavételezés 5 terepi program (5 kisemlős csapdázási helyszínen), illetve a regionális szintű bagolyköpet vizsgálatok 2017 nyarán és őszén, valamint 2018-ban februártól júniusig valósult meg. A korábbi erdőrezervátumi program (Bükkhát Erdőrezervátum – Drávamenti-síkság), a Kis-Balatonon végzett felmérések, valamint a városökológia programunk mellett munkánkat kiterjesztettük a Dráva felsőszakasza menti Lankóci erdő területére, valamint intenzív művelés alatt álló mezőgazdasági területek (Beremend, Püspökbóly térsége) kisemlős ökológiai felmérésére is.

A témák és a terepi programok alapján több hallgatói csoport különült el, ahol a projektbe bevont hallgatók egy része, valamint PhD hallgatók vállaltak koordinátor szerepet.  

 

 

 

 

 

Az 5 terepi helyszínen, illetve a regionális bagolyköpet vizsgálatok alapján több alprojektben ökológiai (vegetációszerkezet állatpopulációk kapcsolata, a tájmintázat hatása, fajok együttélésének modellezése, különböző erdőgazdálkodási módszerek, intenzív mezőgazdasági művelés hatása) és természetvédelmi kérdéseket vizsgáltunk, amely jelentős technikai, időbeli és személyi ráfordítást igényelt. Ennek megfelelően a feladatok nagy része csoportmunkában valósult meg.

Továbbá a veszélyeztetett fajok konzerváció biológiájának kutatásába vontuk be a hallgatókat. A Kis-Balatonon végzett monitorozás, illetve az itt kutatott jégkorszaki reliktum északi pocok (Microtus oeconomus) kapcsán a diákköri tevékenység konzerváció biológiai megközelítésű témákat is érintett, vizsgálva a zavarásokkal terhelt wetland területeken kisemlős közösségek összetételének változását, a fajok kolonizációs dinamikáját.

Az elméleti felkészítés másik szintjén az őszi kurzust nemzeti parki szakemberek közreműködésével valósítottuk meg, a Dunántúl területét érintő 5 nemzeti park (DDNP, BfNP, ŐNP, FHNP, DINP) területéhez kötődő természetvédelmi prioritásokat és a kapcsolódó kutatási programokat mutatták be és vitatták meg a hallgatókkal a szakemberek. A tavaszi félévben a 20 órás módszertani kurzus megvalósításához több intézet, ELTE, MTA-Pannon Egyetem, SZIE, Szegedi Tudományegyetem, MTA ATK LEÖK és a PTE TTK zoológusait, ökológusait kértük fel előadóként. Mindkét szakmai kompetencia növelő képzés tömbösített szemináriumokon valósult meg, melyeken több szakember egymást is meghallgatva vett részt, így az előadásokon túl a hallgatók kötetlen beszélgetéseket folytattak az adott szakmai témában. A két 20 órás kurzusra összesen 94 hallgatói Neptun jelentkezés volt a biológia képzésben.

A projektben 3 kötelezően megvalósítandó program szerepelt, amelyek közül a legnagyobb hangsúlyt az egyéni/kollektív tudományos kutatás, felkészítés, valamint a szakmai fórumokon történő prezentáció kapta, amelybe 18 hallgatót vontunk be. Ennek eredményeként 8 egyéni TDK pályamunka megírása és országos fórumon történő bemutatása valósult meg a XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián, melyen belül 2 különböző Szekcióban (Természetvédelem Szekció, Biodiverzitás - Zoológia Szekció) szereplő 8 pályamunkából kettő, Lanszki Zsófia (Természetvédelem Szekció) és Morvai Anita (Biodiverzitás - Zoológia Szekció) II. helyezést, míg három pályamunka (Kismarci Henrietta, Szűcs Boldizsár, Maurer Máté) Jutalmat kapott. A projekt során az egyéni felkészítésekben további 8 BSc hallgatót vontunk be, akik munkájukkal a 2019-es OTDK-ra kezdtek el felkészülni.

 

 

 

 

 

Morvai Anita biológus MSc szakos hallgató előadása és Lanszki Zsófia biológus MSc hallgató átveszi a Természetvédelem Szekció II. helyezését

 

A XVI. OFKD országos fordulóján bemutatott dolgozatok listája a következő:

  • Lanszki Zsófia: Faj-gyakorisági változások a kisemlősök Kis-Balatonon végzett hosszú távú természetvédelmi célú felmérésében 

Természetvédelem Szekció/ II. helyezés

  • Morvai Anita: Az erdei fülesbagoly (Asio otus) és a gyöngybagoly (Tyto alba) téli táplálékának összehasonlító vizsgálata a vadászterületek foltmintázata függvényében

Biodiverezitás-Zoológia Szekció/ II. helyezés

  • Kismarci Henrietta: Magassásos élőhelyfoltokban előforduló kisemlősök közösségi mintázata és területfoglalási dinamikája a Kis-Balatonon  

                Természetvédelem Szekció / Jutalom

  • Maurer Máté: A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálék-összetételében alacsony gyakorisággal megjelenő kisemlősök hosszú távú mennyiségi változásának vizsgálata

                Biodiverezitás-Zoológia Szekció/ Jutalom

  • Szűcs Boldizsár: Lucerna ültetvények menti sövények, mint lineáris folyosók szerepe egy intenzíven művelt mezőgazdasági táj kisemlőseinek faj-gyakorisági viszonyaira

                Biodiverezitás-Zoológia Szekció/ Jutalom

  • Harmat Máté: Kisemlős együttesek szerkezete és diverzitása különböző korú erdőállományokban

Biodiverezitás-Zoológia Szekció

  • Nagyfenyvesi Zoltán: Domináns rágcsálófajok élőhely-választása eltérő korú és szerkezetű erdőállományok összehasonlításában

Biodiverezitás-Zoológia Szekció

  • Szünstein Máté: Domináns kisemlős fajok mikroélőhely használta és preferenciája a Lankóci erdő területén

Biodiverezitás-Zoológia Szekció

 

 

 

XVI. OFKD konferencián részt vett hallgatók (ELTE 2018. 05. 10-12.)

 

A projektidőszakban a tehetséggondozási pályázati programban részt vett hallgatók több szakmai fórumon is bemutatták eredményeiket. A Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának 2017 II. féléves előadás sorozatában 3 alkalommal, 1-1 előadáson mutatták be TDK eredményeiket. A 2018 I. féléves szakülés sorozaton 3 alkalommal, 5 TDK munka eredményeit prezentálták a hallgatók. A programba bevont diákkörösök további három szakmai fórumon vettek részt. A 2017-es évre eső projekt időszakban két szakmai konferencián, a PTE TTK rendezésében az 1. Magyar Bagolykutató Konferencián 4 előadás és 2 poszter bemutatásával szerepeltünk, valamint a XI. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencián (Eger 2017) 5 különböző munkát mutattunk be a poszter szekcióban. A projektidőszak második felében (2018) a Gödöllőn megrendezésre került XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencián 6 poszter prezentációval vettünk részt.